RAZEM MAMY MOC DO ZMIAN

RAZEM MAMY MOC DO ZMIAN

 

W czwartek 10 sierpnia, na kolejnym spotkaniu Kooperatywy, naszym gościem będzie

 

Mirosław Dulemba,

koordynator projektu

Synergia Intencji,

w którym zastosowano technologię  Quantec.

Może w tej chwili są to zupełnie nowe pojęcia i na pewno każdy zastanawia się, o co tutaj chodzi, ale na spotkaniu wszystko się wyjaśni i wszyscy dowiedzą się, jakie są możliwości współpracy w ramach tego projektu.

Każdy uczestnik spotkania będzie miał możliwość przyłączenia się do projektu i doświadczania korzyści osobistych, wynikających z efektu synergii.

Główne założenie to wykorzystanie zjawiska synergii intencji grupy osób (czyli zwielokrotnienia działań w taki sposób, aby wynik końcowy był dużo większy niż suma elementów składowych) dla osiągania wymiernych efektów w sferze rzeczywistości fizycznej (np. zdrowie, relacje czy np. działania w interesie społeczności).  Zjawisko synergii jest wykorzystywane, obserwowane i badane od zarania dziejów. Współczesna technologia natomiast daje możliwość dodatkowego wzmocnienia zjawiska synergii, poprzez pomoc w utrzymaniu systematyczności podejmowanych działań i wzmacnianiu intencji – zarówno poszczególnych osób biorących udział w programie, jak i wzmocnieniu efektu końcowego czyli celu wspólnej intencji grupy.Naukowo potwierdzona zasada określa progową, minimalną liczbę osób potrzebnych do wywołania efektu wpływu na pole informacyjne i powstanie zmian w tzw. “twardej rzeczywistości” – jest to pierwiastek kwadratowy z 1% populacji
Przed spotkaniem polecam obejrzenie krótkiego filmu, w którym Gregg Braden prezentuje ciekawe przykłady skupiania się grupy odpowiednio wyszkolonych osób na zadanym temacie oraz efekty takiego działania.

https://www.youtube.com/watch?v=es2PebgE7kQ

Program naszego czwartkowego spotkania:

17.30 – Sprawy bieżące i organizacyjne członków Stowarzyszenia.

18.00 – „Ryneczek Czwartkowy” Sadeckiej Kooperatywy Spożywczej. Będzie można kupić sprzedać wymienić ekologiczne produkty , a także odebrać towary  z naszego sklepu .

18.30 – Razem mamy moc do zmian – Mirosław Dulemba

Zapraszamy wszystkich serdecznie : Nowy Sącz ul. Rejtana 18. – czwartek 10.08.2017 – godzina 18.00.

Wstęp wolny.