Psychiczne, fizyczne i duchowe aspekty zdrowia i chorób

Psychiczne, fizyczne i duchowe aspekty zdrowia i chorób

Jak stres wpływa na nasze zdrowie .

W życiu codziennym każdy z nas doświadcza sytuacji stresujących, które odbijają się na naszym zdrowiu fizycznym oraz psychicznym.

Stres definiowany jest jako reakcja, mająca na celu zaadaptowanie się danej jednostki do wymogów sytuacji, w której się znalazła. W większości przypadków w sytuacji stresującej pacjent ma zachwianą równowagę psychiczną i fizyczną lub jej brak. Wszelkie próby poradzenia sobie z tą sytuacją mają za zadanie przywrócenie prawidłowej równowagi. Dla większości pacjentów, stres, zwłaszcza długotrwały ma bardzo negatywny wpływ na organizm. Stąd warto uczyć się radzenia sobie w sytuacjach stresujących.

Poznaj 5 Praw Natury odkryte przez dr Ryke Geerd Hamera.

Niemiecki lekarz, doktor Ryke Geerd Hamer doszedł do wniosku, że nowotwory mają swoje źródło w nagłym szoku, który objawia się jako przeżycie konfliktowe. Odkrycie to stało się bazą dla sformułowania pięciu biologicznych praw natury, z których pierwsze i najważniejsze zostało nazwane żelazną regułą raka. Mówi ono, że choroba nowotworowa powstaje w momencie ciężkiego, dramatycznego, powodującego poczucie izolacji urazu, który ma charakter przeżycia konfliktowego. Jest to cios, który spada na człowieka nieoczekiwanie i rozgrywa się na trzech płaszczyznach jednocześnie: w psychice, w mózgu i w określonym narządzie. Za sformułowanie i ogłoszenie tej teorii jej autor został wyklęty przez medyczne autorytety i poddany bezprecedensowym represjom.

Biofeedback – jako metoda.

Podstawy teoretyczne biofeedback wywodzą się z badań nad reakcjami  narządów wewnętrznych. Biofeedback polega na tym, że specjalne urządzenie bada stan organizmu i dostarcza osobie poddanej terapii informację zwrotną (czyli z angielskiego feedback) na ten temat. Informację zwrotną przekazuje się za pomocą animacji lub dźwięku. Dzięki temu chory może zacząć świadomie kontrolować funkcje organizmu do tej pory dla niego niedostępne, takie jak:

  • aktywność mózgu (w tym rodzaj emitowanych fal mózgowych),
  • temperaturę ciała,
  • napięcie mięśni.

Zapraszamy więc Państwa na odkrywanie tych tajemnic razem na naszym kolejnym spotkaniu Sądeckiej Kooperatywy Spożywczej.

Zapraszamy.

Program spotkania:

17.30 – Sprawy bieżące i organizacyjne członków Stowarzyszenia

18.00 – „Ryneczek Czwartkowy” Sadeckiej Kooperatywy Spożywczej. Będzie można kupić sprzedać wymienić ekologiczne produkty , a także odebrać towar z naszego sklepu .

18.30 –  „Psychiczne, fizyczne i duchowe aspekty zdrowia i chorób” – prelekcja na temat  – Wojtek Duch.

Zapraszamy wszystkich serdecznie : Nowy Sącz ul. Rejtana 18. – czwartek 23.11.2017 – godzina 18.00