Proces grupowy – jak prowadzić konstruktywną dyskusję.

Proces grupowy to rodzaj dynamicznej dyskusji, podczas której przy wsparciu prowadzącego ją facylitatora, pracuje się nad wspólnie wybieraną i istotną dla wszystkich kwestią społeczną lub też istotnym problemem, konfliktem wewnątrz grupy. Podane zagadnienie  jest punktem wyjścia dla wyboru i rozwinięcia bardziej konkretnego tematu. Szczegółowy wybór motywu  oraz to, w którą stronę pójdzie proces, zależy od uczestników.

Ta forma dialogu , bardziej niż na znalezienie natychmiastowego rozwiązania problemu, nastawiona jest na podniesienie świadomości na jego temat i wzajemne zrozumienie stanowisk każdej ze stron – wartości które za nimi stoją, emocji które się pojawiają. Ma elementy psychodramy – uczestnicy przemieszczają się w pomieszczeniu, próbują wczuwać się głębiej w stanowiska każdej ze stron. Pomaga uzyskać szerszą perspektywę, wykraczającą poza jednostkowy sposób postrzegania zagadnienia.

Kluczową rolę w prowadzeniu dyskusji pełni Facylitator – osoba, której zadaniem jest czynny udział w udrażnianiu procesu komunikacji między osobami bądź grupami, w celu osiągnięcia wspólnego rozwiązania. Rolą facylitatora jest mediacja między stronami.

Mamy do wybory cztery wątki do  dyskusji. Wybierzemy jeden aby nauczyć się na jego przykładzie jak powinie prawidłowo przebiegać proces grupowy.

Proponujemy zgodnie z celami działania Kooperatyw do wyboru zagadnienia nurtujące współczesne społeczeństwo :

1- Medycyna konwencjonalna a alternatywna – której bardziej wierzyć
2- Bycie eko – to świadomy wybór czy moda
3- Po co nam zdrowy styl życia
4- Czy państwo powinno przymuszać do szczepień, czy w ogóle szczepić czy nie szczepić

Zapraszamy na fascynujące wydarzenie, eksperyment który odbędzie się w murach Sądeckiej Biblioteki Publicznej który nauczy nas jak prowadzić dyskusję aby z niej wynieś korzyści dla obydwu stron a nie pogłębienie różnic i podziałów.
Prowadzącą spotkanie będzie  – Justyna Wojciechowska – psychoterapeutka. Prowadzi terapię indywidualną, par i rodzin oraz warsztaty rozwoju osobistego. Praktykuje jogę i medytację. Mama 8-letniego Bogumiła.

Program spotkania:

18.00 – „ Ryneczek Czwartkowy ” Sadeckiej Kooperatywy Spożywczej. Będzie można kupić sprzedać wymienić ekologiczne produkty , a także odebrać towar z naszego sklepu .

18.30 – Wykład i dyskusja – Justyna Wojciechowska  – „ Proces grupowy „

Zapraszamy wszystkich serdecznie .

UWAGA .

Spotkanie odbędzie się na ulicy  Franciszkańskiej  11 w najwłaściwszym dla tego tematu miejscu  – w  lokalu Sądeckiej Bibliotece Publicznej im Józefa Szujskiego .

Zapraszamy wszystkich do przybycia na spotkanie, na odczyt , do dyskusji i do codziennego odwiedzania Biblioteki.

 Sądecka  Sądeckiej Biblioteka Publiczna im Józefa Szujskiego – ul. Franciszkańska 11 – Nowy Sącz.

Zapraszamy – czwartek  – 26 kwietnia – godzina 18.00